• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kompensasjonsmidler for lokale virksomheter, Covid-19

Les dette før du fyller ut skjema

Utlysning: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, runde 7, Sola kommune
Sola kommune skal dele ut 3 272 696 kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er direkte rammet av det nasjonale  og lokale smitteverntiltak
Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i kommunen.


Søknadsfrist er 25. april 2022

Disse kan ikke tildeles midler:
Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, § 18, kan ikke tildeles støtte.


Kommunale virksomheter (som ikke er egne AS) kan ikke tildeles midler.


Kriterier for tildeling
Virksomheter som har regulær drift i perioden september 2021 – 1. mars 2022


Bedriften må ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien. I søknaden må omsetningstap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien redegjøres for og beskrives.


Virksomheter som er registrert med følgende NACE-koder:

 • 55 overnatting
 • 56.101 Drift av restaurant og kafeer
 • 56.210 Cateringvirksomhet
 • 56.301 Drift av pub
 • 56.309 Drift av barer ellers
 • 79 Reisebyrå
 • 82.3 Kongress
 • 90.020 Tjenester knyttet til underholdingsvirksomhet
 • 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
 • 90.022 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
 • 93 Sport og fritid
 • Virksomheter som har startet med aktiv drift etter 01.11.2021 og ikke har terminregnskap, må legge ved annen dokumentasjon av salg og lønnskostnader


Søker må:

 • Legge ved terminregnskap for desember 2021, januar og februar 2022 som er godkjent av regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av. Unntaket er nyetablerte virksomheter som beskrevet under forrige kulepunkt
 • Beskrive tap for perioden over. Med tap menes bortfall/tap av omsetning
 • Sende inn skjema for all tidligere mottatt offentlig støtte
 • Legge ved dokumentasjon over ansatte og årsverk
 • Ha forretningsadresse i Sola kommune. Foretak som er registrert med forretningsadresse i en annen kommune og har virksomhet i Sola kan også søke. Det må føres separate regnskap for den del av virksomheten som er i Sola kommune
 • Beskrevet tap må være dokumentert av regnskapsfører
 • Tap som tidligere er dekket gjennom andre stimulerings- og kompensasjonsordninger kan ikke beregnes inn i tap
 • Søker må ikke tatt ut utbytte for 2021


Dersom omsøkt midler er større enn tilgjengelige midler, vil støttebeløpet til alle reduseres tilsvarende.


Søker må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og /eller forutsetning.


Slik fordeler vi kompensasjonen:
Gruppe 1. Serveringssteder og overnattingssteder, inntil kr. 200 000,-
Gruppe 2: Messe, kultur, reisebyrå, sport og fritid, inntil kr. 200 000,-
Gruppe 3: Ventilordning (for de som har falt utenfor kompensasjon, ny oppstart o.l.) inntil kr 150.000,-

Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling.


NB! Husk å oppgi all annen støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning (kommune, Innovasjon Norge, stat eller fylke de tre siste år fra søknadsdato). Dersom bedriften er en del av et konsern, må samlet støtte til hele konsernet oppgis. Videre må det oppgis hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon) for å unngå dobbel kompensasjon.


Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid Iversen tlf. 99227723
Tilskuddet gis under regelverket for offentlig støtte:
Nasjonalt notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Veileder (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) H-2496

Help
Close
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Please wait...

Loader