• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Les dette før du fyller ut bekymringsmeldingen

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Når du har meldt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Hvis bekymringsmeldingen gjelder søsken, må du sende en melding for hvert barn.

Du kan også kontakte barnevernet slik:

Telefon: 54 65 33 00. Utenomarbeidstid: 51 89 91 67/ 51 89 90 00
Personlig oppmøte: Rådhusvegen 21, 4050 Sola
E-post: epost@sola.kommune.no
Post: Barnevernet Sola, postboks 99, 4097 Sola


Du kan være anonym
Du kan velge å melde fra med fullt navn eller være anonym. Det er likevel ønskelig at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Meldeplikt
Alle offentlige ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Hva skjer når bekymringsmeldingen er sendt inn?
Barnevernstjenesten i kommunen gjennomgår meldingen innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse, eller henlegge meldingen dersom den ikke er seriøs.

Ettersom barnevernet har taushetsplikt, vil du ikke få noe nærmere informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Du kan begynne utfyllingen nå, og fullføre senere
Dersom du logger inn når du åpner skjemaet, vil det automatisk lagres etterhvert som du fyller det ut. Du kan avbryte utfyllingen, og fortsette senere, men senest 30 dager etter at du begynte å fylle ut skjemaet.

Unntatt offentlighet
Dette skjemaet er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §13.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader